A Nemzetközi Tánc Tanács

CID, c/o UNESCO

 A Nemzetközi Tánc Tanács (International Dance Council – CID) a világ összes országában működő minden táncformáció hivatalos ernyőszerve.

Az UNESCO, nemzeti kormányok, nemzetközi szervezetek és mindenfajta egyéb szerv által elismert szervezet.

A tánc területén tevékenykedő legfontosabb nemzetközi, nemzeti és területi szervezetek, illetve magánszemélyek gyűjtőhelye.

Nemzetközi civil szervezet, melyet 1973-ban alapítottak az UNESCO párizsi központjában, ahol azóta is működik.

Tagjai a legkiemelkedőbb szövetségek, iskolák, egyesületek, társulatok és egyének több mint 170 országból.

A CID az UNESCO (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) hivatalos partnere.

 

Főbb jellegzetességek

A Nemzetközi Tánc Tanács ernyőszervezet abban az értelemben, hogy a tagjaitól eltérő szinten szerveződik. Nem kötődik egy bizonyos tánciskolához, szövetséghez, illetve egyéb intézményhez. Nem szervez fesztiválokat, workshopokat vagy versenyeket.

Non-profit jellegéből adódóan nem árul terméket vagy szolgáltatást. Bevételei kizárólag tagdíjakból származnak. Független bármely kormányzattól, politikai ideológiától, vagy gazdasági érdektől.

A Nemzetközi Tánc Tanács a tánc minden fajtáját egyenlőként kezeli. Nem hirdeti a tánc bármely sajátos nézőpontját, felismeri annak univerzális művészeti és kutatást érdemlő jellegét, oktatásbéli szerepét.

A szervezet diszkriminációtól mentes. Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az UNESCO elveire alapozva nyitott a tánc mindenfajta megközelítésének irányában, tekintet nélkül a faji, nemi, vallási, politikai, szociális nézetekre és státuszra.

A Nemzetközi Tánc Tanács kormányzata demokratikus – vezetőségét négyévente választják. Megválasztott hivatalnokai nem részesülnek javadalmazásban.

A szervezet tagjainak száma folyamatosan növekszik; 2010-ben több mint 700 intézményi (szövetségek, iskolák, társulatok, versenyek, fesztiválok) és 4000 egyéni (koreográfusok, nevelők, tánc-történészek, adminisztrátorok, kritikusok stb.) taggal rendelkezett 170 országban.

Nyitott minden megfelelő jogosultsággal rendelkező szervezet, illetve egyén felvételére.