Starptautiskā Dejas Padome CID-UNESCO

CID (Conseil International de la Danse)  ir oficiāla jumta organizācija jebkāda veida dejas mākslai visā pasaulē.

Starptautisko Dejas Padomi atzīst UNESCO, valstu valdības un pašvaldības, starptautiskas organizācijas un institūcijas.

CID ir vispasaules forums, kas apvieno vissvarīgākās starptautiskās, nacionālās un vietējās organizācijas, kā arī atlasītas, dejas mākslā aktīvas personas.

CID ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1973. gadā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, kur tā arī ir bāzēta.

CID biedri ir pašas prominentākās federācijas, asociācijas, skolas, kompānijas un personas no 150 valstīm.

 

Galvenās iezīmes

CID ir jumta organizācija tādā nozīmē, ka tā attīstās citā līmenī nekā tās biedri. Tā nav saistīta ar kādu īpašu dejas skolu, kompāniju, federāciju vai institūciju. CID neorganizē festivālus, seminārus vai konkursus.

Organizācija ir strikti nekomerciāla. Tā nepārdod ne preces, ne pakalpojumus. Tā ir neatkarīga no valdībām, politiskām ideoloģijām vai ekonomiskām interesēm.

CID attiecas vienlīdzīgi pret visām dejas formām. Organizācija neuzsver kādu īpašu skatījumu uz dejas mākslu, atzīstot tās universālo dabu kā mākslas veidu, izglītības līdzekli un izpētes objektu.

CID ir nediskriminējoša organizācija. Atspoguļojot Apvienoto Nāciju un UNESCO principus, tā ir atvērta jebkurām dejas formām bez aizspriedumiem attiecībā uz rasi, dzimumu, reliģiju, politisko piederību vai sociālo statusu.

CID tiek pārvaldīta demokrātiski – organizācijas vadību reizi četros gados ievēl visi tās biedri.

Biedru starpā ir vairāk kā 400 institūcijas (federācijas, skolas, kompānijas, konkursi, festivāli utt.) un vairāk kā 3000 personas (horeogrāfi, pasniedzēji, dejas mākslas vēsturnieki, administratori, kritiķi u.c.) no 150 valstīm. Biedru vidū ir simtiem prominentu horeogrāfu, dejotāju, pasniedzēju, simts universitātes profesoru un vēl simts personu ar doktora grādu dejas mākslā.

Organizācija ir atvērta jauniem biedriem, uzņemot organizācijas, institūcijas vai personas ar atbilstošiem akreditācijas datiem.