رقص، پاریس   انجمن جهانی

رقص، پاریس   انجمن جهانی

انجمن جهانی رقص سازمان حمایتی رسمی برای تمامی اشکال رقص در تمام کشورهای جهان می باشد. این سازمان  غیر دولتی درسال 1973 در مقر اصلی یونسکو در پاریس پایه گذاری شد که سازمانهای مهم بین المللی، ملی، محلی و شخصی برگزیده در حوزه رقص را در گرد هم می آورد.

این انجمن با دولتهای ملی و محلی و سازمان های بین المللی و موسسات همکاری می کند. اعضای آن فدراسیون های برجسته، اتحادیه ها، مدارس، کمپانی ها و اشخاص مختلف در بیش از 170 کشور دنیاست.

این نهاد شریک رسمی سازمان یونسکو یعنی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی در سازمان ملل است.

ویژگی های اصلی

این انجمن سازمانی پوشش دهنده است که در سطحی متفاوت از اعضای انجمن تکامل می یابد و به هیچ مدرسه رقص، شرکت، فدراسیون و انستیتو وابسته نیست. این سازمان کارگاه، فستیوال، مسابقه و … برگزار نمی کند. این کار فقط بر عهده بخش ها و اعضای انجمن است . ازآنجایی که کاملا غیر انتفاعی است، هیچ نوع محصول و خدماتی برای فروش عرضه نمی کند. تنها منبع درآمد آن از حق عضویت اعضاست و مستقل از هر دولت، مقاصد سیاسی و منافع اقتصادی است.

انجمن بین المللی رقص اهمیت یکسانی برای انواع رقص قائل است و هیچ تلقی خاصی از آن به جز وجه هنری آن برای آموزش و تحقیق، ترویج نمی کند.

این انجمن فارغ از هر نوع تبعیض نژادی است و به منظور بازتاب اصول سازمان ملل و یونسکو است. تمامی رویکردها به رقص را با روی باز می پذیرد. رویکردی بدون تعصب در برابر نژاد، جنسیت، دین، شرایط اجتماعی و وابستگی های سیاسی دارد. انجمن جهانی رقص به صورت دموکراتیک اداره می شود. مدیریت آن هر چهار سال یک بار توسط اعضا انتخاب می شود و کارمندان منتخب حقوق دریافت نمی کنند.

اعضای این سازمان به طورمداوم در حال افزایش است به طوری که درسال 2014 شامل 1100 عضو سازمانی (فدراسیون، مدرسه، شرکت، مسابقات، فستیوال و…) و بیش از8000 عضو شخصی شامل طراحان رقص، آموزندگان، مورخین رقص، منتقدان، مدیران و…) در 170 کشور دنیا شد.

این سازمان از نهادها، انستیتوها و اشخاص با سوابق معتبر عضو می پذیرد.

مزایای عضویت در انجمن جهانی رقص

بهره مندی از عنوان معتبر انجمن جهانی رقص به عنوان بالاترین مقام رقص در دنیا مزایای دیگری هم دارد:

1-دریافت گواهینامه ها، کارت عضویت سازمان، فستیوال ها، کارگاه ها،مسابقات،برچسب و دیگر وسایل به طور رایگان.

2-ارائه کار خود  در کنگره های جهانی، فستیوال های بین المللی،کارگاه ها ورقابتها که توسط اعضای انجمن برگزار می شود.رویدادهای رقص را در بخش پانوراما که دارای وبسایت جداگانه است منتشر نمایید.

www.panorama.cid-world.org

3- آگاه شدن از فرصتهای شغلی، بورس های تحصیلی، دعوت به اجراها و آموزش، ارائه مقالات، تازه های نشر و… . بخشنامه های این انجمن به صدهزار نفر در دنیا در دویست کشور دنیا ارسال می شود.

4-قرار گرفتن درلیست  جهانی رقص با بیش از سیصدهزار آدرس. 

www.cid-world.org/directory

5-درخواست آدرس از کارمندان با تجربه انجمن که به صورت تمام وقت مشغول به فعالیت هستند و دارای آرشیو کاملی از منابع هستند.

6-ملاقات اعضای انجمن و قرار گرفتن در شبکه ای که شامل هزاران متخصص در بیش از 170 کشور است که مشتاقانه آماده همکاری با دیگر اعضای انجمن هستند.

7-بهره مندی از تخفیفات برای استفاده از کارگاه ها، رقابت ها و فستیوال ها و یا نشریاتی (سی دی ها، کتابهای الکترونیک،مجلات و آلبوم ها) که به وسیله اعضای انجمن سازمان دهی می شود.  

8-درخواست حمایت مالی از کمیسیون یونسکو در کشور خودتان، حامیان مالی شخصی و آژانس های دولتی برای سفرهای خارجی به عنوان نماینده کشورتان.

9-پشتیبانی از متقاضیان ویزا برای حضور در کنگره و یا رویداد های دیگر تحت نظارت انجمن.

10-به اشتراک گذاشتن عنوان معتبر”سازمان جهانی رقص” که به طور خلاصه خوانده CID میشود:   

11-مدرک بین المللی مطالعات رقص را به دانش آموزانتان ارائه کنید که تاییدیه ای بر اعتبار آموزشی شما در دنیا است.

12-نامزد کردن رقصندگان حرفه ای را برای عضویت انجمن. دانش آموزان شما هم می توانند عضو دانش آموزی انجمن بشوند.

13-بخش اداری انجمن را در کشور خودتان  تاسیس کنید که در این صورت به طور رسمی نماینده انجمن هستید.

14-از مشاوره حقوقی درزمینه های حرفه ای از تمامی بخش های انجمن به طوررایگان بهره مند شوید.

15-از کتابهای رایگان الکترونی انجمن به طوررایگان بهره مند شوید.برنامه قفسه کتاب انجمن را در  ببینید:  لینک زیر

www.cid-world.org/2017/bookshelf/