Mednarodni Plesni svet CID

CID je uradna krovna organizacija za vse oblike plesa v vseh državah sveta.

CID je nevladna organizacija, ustanovljeno leta 1973 na sedežu Unesca v Parizu.

Združuje najpomembnejše mednarodne, nacionalne in lokalne organizacije ter izbrane posameznike, ki se ukvarjajo s plesom.

CID sodeluje z nacionalnimi in lokalnimi vladami, mednarodnimi organizacijami in institucijami.

Njeni člani so najvidnejše zveze, združenja, šole, podjetja in posamezniki v več kot 170 državah.

CID je uradni partner Unesca, Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

 

Glavne značilnosti

CID je krovna organizacija, kar pomeni, da deluje drugače od članov znotraj organizacije. Niso povezani z določeno šolo, podjetjem, zvezo ali s katerokoli drugo institucijo.
CID ne organizira festivalov, delavnic, tekmovanj ali drugih dogodkov – to počnejo posamezne sekcije ali člani.
Kot strogo nekomercialna organizacija, ne prodaja nobenih izdelkov ali storitev. Edini finančni vir so članarine. Deluje neodvisno, ni politično ali gospodarsko interesno opredeljena.
CID obravnava vse oblike plesa na enak način. Ne promovira določenih pogledov na ples ali določenih oblik plesnega izražanja. Priznava njegov univerzalni značaj kot umetniško obliko, izobraževalno sredstvo in raziskovalni predmet.
Je nediskriminatorna. Glede na načela Združenih narodov in Unesca je odprta za vse možne pristope k plesu, ne da bi to posegalo v raso, spol, vero, politično pripadnost ali družbeni status.
CID se upravlja demokratično – njegovo vodstvo se izvoli vsaka štiri leta. Izvoljeni uradniki ne prejemajo nobenega prihodka.
Število članov nenehno narašča; V letu 2011 je bilo v CID vključenih več kot 700 ustanovnih članov (združenja, šole, podjetja, tekmovanja, festivali itd.) In več kot 4000 posameznikov (koreografi, učitelji, zgodovinarji plesa, administratorji, kritiki in drugi) iz 155 držav.
Organizacija je odprta za člane, sprejema organizacije, ustanove ali posameznike, ki imajo dovolj poverilnic.

Byť členom CID

 Okrem prestížneho titulu člena Medzinárodnej tanečnej rady CID, najvyššieho orgánu pre tanec, budete mať nárok:

 1. Na Potvrdenie o členstve a pergamen, ako aj CID odznaky, nálepky, plagáty a iný materiál, vždy zadarmo.  
 1. Prezentovať svoju prácu na svetových kongresoch, medzinárodných festivaloch, workshopoch, súťažiach a iných dôležitých podujatiach organizovaných členmi CID. Propagujte svoje podujatia na CID Panorama, oficiálnej webovej stránke o tanečných udalostiach, s najväčšou viditeľnosťou: www.panorama.cid-world.org
 1. Byť informovaný/í o možnostiach, ako sú štipendiá, pracovné pozície, pozvánky na vystúpenia, učenie alebo prednášky, nové publikácie atď. Obežník CID je zasielaný 100 000 tanečným profesionálom v 200 krajinách. 
 1. Byť zaregistrovaný/í aj so svojim profilom v adresári Global Dance Directory (viac ako 300 000 adries, zďaleka najväčší v oblasti umenia): www.cid-portal.org/directory
 1. Adresovať svoje poznámky sekretariátu CID, ktorý je vybavený skúsenými odborníkmi pracujúcimi na plný úväzok a má obrovský archív zdrojov.
 1. Zoznámiť sa s ostatnými členmi a budete zapojený/í do siete tisícky špecialistov vo viac ako 170 krajinách sveta.
 1. Mať zľavy na podujatia (workshopy, súťaže, festivaly atď.) alebo publikácie (časopisy, knihy, CD, videá, DVD, albumy atď.) členových organizácií.
 1. Požiadať národnú komisiu pre UNESCO vašej krajiny, iné vládne agentúry alebo súkromných sponzorov o financovanie vašej cesty do zahraničia kam by ste šli reprezentovať vašu krajinu.
 1. Na podporu žiadosti o víza na účasť na kongresoch a iných podujatiach pod záštitou CID. 
 1. Zdieľanie prestíže “Spojených národov tanca” ako sa CID-u často hovorí.
 1. Ponúknuť svojim študentom Medzinárodnú certifikáciu tanečných štúdií (International Certification of Dance Studies), oficiálne potvrdenie vyučovania po celom svete.
 1. Nominovať tanečných profesionálov na členstvo v CID – Vaši študenti sa môžu stať Študentskými členmi CID.
 1. Zriadiť oddiel CID vo vašom meste, teda reprezentovať CID oficiálne.
 1. Bezplatne získať právne poradenstvo v oblasti profesionálnych záležitostí, ako všetky služby CID.
 1. Získať elektronické knihy zadarmo; pozrite si program CID Bookshelf na 

www.cid-portal.org/site/index.php/programs/bookshelf