Det internasjonale dansrådet CID, Paris

CID er den offisielle paraply organisasjonen for alle former for dans i alle land i hele verden.

    CID representerer dansekunsten i sin helhet og er anerkjent av UNESCO, nasjonale og lokale regjerings og stats institusjoner.

    Dets medlemmer er de mest prominente, forbund, organisasjoner, skoler, kompanier og enkeltpersoner fra mer enn 150 lande.

    Det er det fremste forum som bringer sammen internasjonale, nasjonale og lokale organisasjoner, så vell som fremtredende individuelle medlemmer, som er aktive i dansens verden.

    Conseil International de la Danse CID ble grunnlagt i 1973 i Palais UNESCO, hovedkvarteret i Paris, hvor det har sitt kontor. Unesco er FNs undervisnings, forsknings og kulturorganisasjon.

Hovedkarakteristikk av organisasjonen

  Det Internasjonale Danse Råd er en verdensomspennende ikke regjerings – eller stats organisasjon i formelle konsultative relasjoner i forhold til Unesco.

  CID er en paraply organisasjon, på den måte at den utvikles på forskjellige nivå av dets medlemmer. Den er ikke tilknyttet noen spesiell danseskole, forbund, organisasjon, eller annen form for institusjon. Den organiserer ikke festivaler, workshops eller konkurranser.

  Den er strengt ikke kommersiell, har ingen produkter eller tjenester å selge. Den er uavhengig av alle stater, regjeringer og politiske, ideologiske eller økonomiske interesser.

  CID behandler alle former for dans på lik linje. Den promoverer ikke noe spesielt syn på dans, erkjenner dets universelle karakter som en kunstform, undervisnings- og som et forskningsområde.

  Det er ikke diskriminerende. Reflekterer FNs og Unescos prinsipper. Det er åpent til alle tilnærmingsformer til dans, uten noen fordommer for rase, kjønn, religion, politisk tilknytning eller sosial status. 

  Blant medlemsmassen er inkludert 200 universitets professorer, andre 300 med doktorgrad, 300 institusjoner (forbund, skoler, kompanier, konkurranser, festivaler, magasiner osv.) og 4000 individuelle (koreografer, undervisere, historikere, administratorer, kritikere og andre) i 170 lande.

  CID er åpen for medlemskap, og aksepterer organisasjoner, institusjoner og personer med tilstrekkelig dokumentert tilknytning i forhold til dans. 


International Dance Council  –  Conseil International de la Danse
CID  c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France