Tarptautinė šokio taryba CID

CID yra oficiali globali organizacija visoms šokio formoms visame pasaulyje.

CID yra pripažinta UNESCO, nacionalinių ir vietinių valdžios institucijų, tarptautinių organizacijų.

Tai pasaulinis forumas, vienijantis svarbiausias tarptautines, valstybines ir vietines organizacijas, taip pat asmenis, dalyvaujančius šokio veikloje.

Tai nevyriausybinė organizacija, įkurta 1973 metais prie UNESCO vadovybės Paryžiuje, kur dabar ji ir veikia.

Jos nariai yra svarbiausios federacijos, asociacijos, mokyklos, kompanijos ir individualūs asmenys iš 155 šalių.

Pagrindinė charakteristikaCID yra globali organizacija ta prasme, kad ji veikia savo narių pagrindu skirtinguose lygmenyse.

Ji nesusijusi su jokia konkrečia šokio mokykla, kompanija, federacija ar kita organizacija. Ji neorganizuoja festivalių, seminarų ar varžybų.

CID yra griežtai ne komercinė, ji nepardavinėja jokių produktų ar paslaugų. Ji yra nepriklausoma nuo jokių vyriausybių, politinių ideologijų ar ekonominių interesų.

CID traktuoja visas šokio formas vienodais pagrindais. Ji nepropaguoja kokios vienos šokio formos; pripažįsta šokio universalumą kaip meno formą, kaip mokymo priemonę ir tyrimų objektą.

Tai ne diskriminacinė organizacija. Atspindėdama Jungtinių tautų bei UNESCO principus, ji yra atvira visoms šokio veikloms, nepaisant rasės, lyties, religijos, politinių pažiūrų ar socialinio statuso.

CID yra valdoma demokratiškai – jos vadovybė renkama keturiems metams. Išrinkti pareigūnai negauna jokio atlygio.

Narių skaičius pastoviai auga; 2009 metais įsitraukė daugiau nei 600 institucijų (federacijų, mokyklų, kompanijų, varžybų, festivalių ir t.t.) ir virš 4000 individualių narių (choreografų, mokytojų, šokio istorikų, administratorių, kritikų ir kitų) iš 155 šalių.Ji yra tavira narystei: priima organizacijas, institucijas ar asmenis su pakankama kvalifikacija.