MIĘDZYNARODOWA RADA TAŃCA  CID

CID (Conseil International de la Danse)  jest oficjalną organizacją patronacką dla wszystkich form tańca na całym świecie.

Została założona w 1973 roku przy siedzibie UNESCO w Paryżu i jest organizacją pozarządową.

Stanowi światowe forum kontaktów międzynarodowych, krajowych i regionalnych organizacji, jak również osób prywatnych zaangażowanych w taniec.

CID reprezentuje sztukę tańca i jest uznawana przez UNESCO, rządy narodowe i regionalne, międzynarodowe organizacje i instytucje.

Członkami organizacji są uznane organizacje, stowarzyszenia, federacje, szkoły, firmy i osoby prywatne w 170 krajach.

 

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI

    CID jest organizacją patronacką, rozwijającą się na różnych poziomach, dzięki działalności swoich członków. Nie jest powiązana z żadną konkretną szkołą tańca, firmą, federacją czy inną instytucją. Nie organizuje festiwali, warsztatów ani konkursów tanecznych.

Jest organizacją ściśle niekomercyjną, nie oferuje żadnych produktów na sprzedaż. Jest niezależna od wszelkich rządowych, politycznych i ideologicznych oraz gospodarczych wpływów.

CID traktuje jednakowo wszystkie formy tańca. Nie promuje żadnej określonej wizji tańca, uznając jego uniwersalny charakter za formę sztuki, stanowiącej pole do wszechstronnej eksploracji.

Jest organizacją uznającą wartości ONZ i UNESCO i otwartą przez to na wszelkie formy interpretacji tańca, bez względu na rasę, płeć, religię, przynależność polityczną czy status społeczny tancerzy.

CID jest organizacją zarządzaną demokratycznie a jej władze wybierane są co cztery lata przez wszystkich członków. Zarząd organizacji nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Członkami CID jest ponad 400 organizacji (federacje, szkoły, firmy, festiwale itp.) i ponad 3000 osób prywatnych (choreografowie, nauczyciele tańca, historycy tańca, krytycy itd.) w 170 krajach, wśród nich ponad 200 profesorów uniwersyteckich i dalszych 100 doktorów zajmujących się tematyką tańca.

Jest otwarta na nowych członków. Przyjmuje organizacje, instytucje i osoby prywatne o odpowiednich kwalifikacjach.

Bycie członkiem CID

    Poza prestiżowym tytułem Członka Międzynarodowej Rady Tańca CID, najwyższego organu w dziedzinie tańca, członek CID jest uprawniony do:

 1. Otrzymania listu potwierdzającego członkostwo oraz pergaminowego dokumentu do oprawienia i powieszenia na ścianie, jak również znaczków CID, naklejek, plakatów i innych materiałów, zawsze bezpłatne. 
 1. Prezentowania swojej pracy na kongresach światowych, międzynarodowych festiwalach, warsztatach, konkursach i innych ważnych wydarzeniach organizowanych przez członków CID. Oraz publikowania swoich wydarzeń w CID Panorama, oficjalnej stronie internetowej z wydarzeniami tanecznymi o zasięgu światowym: www.panorama.cid-world.org
 1. Bycia informowanym o możliwościach takich jak stypendia, miejsca pracy, zaproszenia do wystąpień, prowadzenia wykładów lub brania udziału w wykładach, nowych publikacjach itp. CID Circular jest wysyłany do 100.000 specjalistów tańca w 200 krajach. 
 1. Bycie wymienionym z pełnym profilem w Global Dance Directory (baza danych z ponad 300.000 adresami, największa dotychczas istniejąca w dziedzinie tańca): www.cid-world.org/directory

 2.  Kierowania pytań adresowych do Sekretariatu CID, który zatrudnia w pełnym wymiarze czasu doświadczonych specjalistów i ma ogromne zasoby archiwum. 
 1. Spotkania innych członków CID i bycia częścią sieci tysięcy specjalistów w ponad 170 krajach. 
 1. Otrzymania zniżek na wydarzenia kulturalne (warsztaty, konkursy, festiwale etc.) oraz publikacje (czasopisma, książki, płyty CD, video, DVD, albumy itp.) organizacji członkowskich.
 1. Aplikowania do Krajowych Komisji UNESCO, innych agencji rządowych lub prywatnych sponsorów, w celu refundacji podróży za granicę, aby reprezentować swój kraj. 
 1. Wsparcia wniosków na wizy w celu udziału w kongresach i innych wydarzeniach kulturalnych odbywających się pod auspicjami CID. 
 1. Dzielenia prestiżu „Organizacji Narodów Zjednoczonych Tańca„, jak zwykle mówi się o CID. 
 1. Oferowania swoim uczniom międzynarodowego certyfikatu studiów tanecznych, urzędowego potwierdzenia nauczania tanecznego uznawanego na całym świecie. 
 1. Nominowania specjalistów tanecznych do członkostwa w CID, natomiast Twoi uczniowie mogą stać się członkami studenckimi CID. 
 1. Założenia Sekcji CID w swoim mieście, oraz reprezentowania jej oficjalnie. 
 1. Uzyskania porady prawnej w sprawach zawodowych, wolnej od opłat, jak wszystkie usługi oferowane przez CID. 
 1. Uzyskania książek elektronicznych bezpłatnie; zobacz Program CID Bookshelf na www.cid-portal.org/site/index.php/programs/bookshelf

W celu uzyskania szczegółów odwiedź portal CID.