Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού CID UNESCO

 

 Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού (Conseil International de la Danse – CID – International Dance Council) είναι η επίσημη ανώτατη οργάνωση για όλες τις μορφές χορού σε όλες τις χώρες του κόσμου.

    Αναγνωρίζεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ, τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και κάθε είδους φορείς.

    Είναι παγκόσμια μη-κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1973 στο Μέγαρο της UNESCO στο Παρίσι, όπου έχει την έδρα της.

    Είναι το κέντρο σύγκλισης διεθνών, εθνικών και τοπικών φορέων, καθώς και επιλέκτων ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χορό.

    Ανάμεσα στα χιλιάδες μέλη του είναι οι επιφανέστερες ομοσπονδίες, ιδρύματα, σωματεία, σχολές, χορευτικές ομάδες, καθώς και άτομα σε περισσότερες από 170 χώρες.

    Γλώσσες εργασίας είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Κύρια χαρακτηριστικά

  Το CID είναι οργάνωση-ομπρέλα, με την έννοια ότι κινείται σε διαφορετικό επίπεδο από ό,τι τα μέλη του. Δεν εξαρτάται από κανέναν φορέα (σχολή χορού, χορευτική ομάδα, φεστιβάλ ή άλλη οργάνωση). Δεν διοργανώνει φεστιβάλ, σεμινάρια ή διαγωνισμούς χορού.

    Το CID είναι αυστηρά μη-κερδοσκοπικό. Δεν χρεώνει για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει. Είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κυβέρνηση, πολιτική ιδεολογία ή οικονομικά συμφέροντα.

    Για το CID όλες οι μορφές χορού είναι ισότιμες. Δεν ασπάζεται καμμία ιδιαίτερη άποψη για τον χορό, αναγνωρίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του σαν τέχνη, σαν παιδευτικό μέσο και σαν αντικείμενο έρευνας.

    Δεν κάνει διακρίσεις. Αντικατοπτρίζοντας τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της UNESCO, είναι ανοιχτό σε κάθε προσέγγιση του χορού, χωρίς προκατάληψη λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή κοινωνικής θέσης.

    Διοικείται δημοκρατικά – η διοίκησή του εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των μελών κάθε τέσσερα χρόνια.

    Μέλη του είναι πάνω από 700 φορείς (ομοσπονδίες, σχολές, συγκροτήματα, διαγωνισμοί, φεστιβάλ κ.ά.) καθώς και πάνω από 5.000 άτομα (χορογράφοι, εκπαιδευτικοί, ιστορικοί, διοικητικοί, κριτικοί κ.ά) σε 150 χώρες. Μεταξύ τους είναι περισσότεροι από 100 καθηγητές πανεπιστημίων και πάνω από 100 άλλοι με διδακτορικό σχετικό με το χορό.

    Είναι ανοιχτό στην εγγραφή μελών, εφόσον δέχεται σαν μέλος κάθε φορέα ή άτομο που διαθέτει επαρκές έργο στον χορό.

Τι δεν κάνει το CID

  • Το CID δεν διοργανώνει εκδηλώσεις.

Είναι  τα τμήματα CID και τα μέλη CID που οργανώνουν παραστάσεις, φεστιβάλ, εργαστήρια, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, με υποστήριξη από τη Γραμματεία του CID.

  • Το CID δεν δίνει τίτλους

Δεν έχει αντιπροσώπους, ούτε εκπροσώπους, ούτε διορισμένους αξιωματούχους????. Όλοι οι υπάλληλοι του CID εκλέγονται από τα μέλη του CID σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο.

  • Το CID δεν δέχεται χρήματα

Το μόνο εισόδημά της είναι τα τέλη συνδρομής. Χωρίς χορηγούς, χωρίς προμήθειες, χωρίς χρέωση για αγαθά ή υπηρεσίες, χωρίς επιδοτήσεις. Από την άλλη πλευρά, τα τμήματα CID λαμβάνουν επιδοτήσεις ή δωρεές και έχουν εισόδημα από αγαθά ή υπηρεσίες.

  • Το CID δεν κάνει διακρίσεις

Η φιλοσοφία του CID προωθεί την ολική ισότητα μεταξύ των Μελών, την πολιτική χωρίς αποκλεισμούς, την προτίμηση για οποιαδήποτε μορφή χορού, τη χώρα καταγωγής, την προσέγγιση του χορού, της φυλής, του φύλου, της θρησκείας, του πολιτικού προσανατολισμού κ.λπ.

  • Το CID δεν έχει κανόνες συμπεριφοράς

Τα μέλη είναι ελεύθερα να ενεργούν όπως θεωρούν καλύτερα, χωρίς κανένα περιορισμό εκ μέρους του CID.

  • Το CID δεν εξαρτάται

Το CID δεν βασίζεται στην υποστήριξη κανενός, είναι εντελώς αυτόνομο και αυτοσυντηρούμενο.

  • Το CID δεν έχει κρυφό σκοπό

Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ενός συγκεκριμένου ατόμου, ενός θεσμικού οργάνου, μιας χώρας, μιας ομάδας συμφερόντων.