Consiliul Internațional al Dansului CID

CID este organizația oficială pentru toate formele de dans din toate țările lumii.

Este o organizație non-guvernamentală fondată în 1973 în cadrul sediului UNESCO din Paris, unde își are sediul.

Aduce laolaltă cele mai importante organizații internaționale, naționale și locale, precum și selectează persoane active din domeniul dansului.

CID colaborează cu guverne naționale și administații locale, cu organizații și instituții internaționale.

Membrii săi sunt cele mai proeminente federații, asociații, școli, companii și persoane din peste 170 de țări.

CID este partener oficial al UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

Caracteristici principale

CID este o organizație-umbrelă, în sensul că evoluează la un nivel diferit față de membrii săi. Nu este afiliat unei anumite școli de dans, companii, federații sau altei instituții.

CID nu organizează festivaluri, ateliere, competiții sau alte evenimente –secțiile și membrii săi, da.

Fiind strict non-comercial, nu vinde produse sau servicii- singurele resurse sunt taxele de membru. Este independent de orice guvern, ideologie politică sau interes economic.

CID tratează toate formele de dans pe o bază egală. Nu promovează o viziune particulară a dansului, recunoscând caracterul său universal ca formă de artă, ca mijloc de educație și ca subiect de cercetare.

Este non-discriminatoriu. Reflectă principiile Națiunilor Unite și UNESCO, fiind deschis tuturor abordărilor de dans, fără a aduce prejudicii rasei, genului, religiei, afilierii politice sau statutului social.

CID este guvernat democratic – comisia de conducere este aleasă la fiecare patru ani. Funcționarii aleși nu sunt remunerați.

Numărul membrilor crește constant; în 2014 a inclus peste 1100 de membrii instituționali (federații, școli, companii, competiții, festivaluri etc.) și peste 8000 de membrii individuali (coreografi, profesori, istorici de dans, administratori, critici ș.a.m.d.) din 170 de țări.

Este deschis aderării, acceptând organizații, instituții sau persoane cu acreditări suficiente.

Ce nu face CID

 

 

  • CID nu organizează evenimente 

Secțiile CID și membrii CID sunt cei care organizează cursuri, reprezentații, festivaluri, ateliere, competiții etc., uneori cu suport tehnic din partea Secretariatului.

 

 

  • CID nu acordă titluri

Nu are reprezentanți, delegați, nici demnitari numiți. Toți oficialii CID sunt aleși de către membrii CID la nivel internațional sau local.

 

 

  • CID nu acceptă bani

Singura sa sursă de venit sunt taxele de membru. Nu are sponsori, comisioane, taxe pentru bunuri sau servicii, precum nici subvenții. Pe de altă parte, Secțiile CID primesc subvenții sau donații și au venituri în urma bunurilor sau serviciilor.

 

 

  • CID nu face discriminări

Filosofia CID promovează egalitate totală între Membrii, o politică atotcuprinzătoare, fără preferințe pentru un anumit tip de dans, țară de origine, abordare asupra dansului, rasei, genului, religiei, orientării politice etc.

 

 

  • CID nu are reguli de conduit

Membrii sunt liberi să acționeze după cum consideră cel mai bine, fără nici o limitare din partea CID.

 

 

  • CID nu depinde

CID nu se bazează pe nici un suport din partea cuiva și este complet autonom.

 

 

  • CID nu are un scop ascuns

Nu servește interesele unei persoane, instituții, țări, sau unui grup în particular.