Međunarodno plesno vijeće

CID je službena krovna organizacija za sve vrste plesa u svim zemljama svijeta.

CID je nevladina organizacija osnovana 1973. godine unutar sjedišta UNESCO-a u Parizu, gdje mu je i danas baza.

Okuplja najvažnije međunarodne, nacionalne i lokalne organizacije, kao i odabrane pojedince aktivne u plesu.

CID surađuje s nacionalnim i lokalnim vlastima, međunarodnim organizacijama i institucijama.

Članovi CID-a su istaknuti savezi, udruženja, škole, tvrtke i pojedinci iz više od 170 zemalja.

CID je službeni partner UNESCO-a, Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu.

Glavne karakteristike

CID je krovna organizacija, u smislu da djeluje samostalno od članova unutar organizacije. Nije povezana s određenom školom, tvrtkom, savezom ili bilo kojom drugom institucijom.

CID ne organizira festivale, radionice, natjecanja ili druge događaje – to rade CID-ove sekcije i članovi.

Kao strogo neprofitna organizacija, ne prodaje proizvode niti usluge. Jedini financijski izvor su članarine. Organizacija je neovisna o vladama, političkim ideologijama ili o ekonomskom interesu.

CID tretira sve oblike plesa na jednak način. Ne promovira određeni oblik plesnog izričaja, prepoznavajući njegov univerzalni karakter kao umjetničku formu, sredstvo edukacije te kao predmet istraživanja.

CID je nediskriminirajuća organizacija. Odražavajući principe UN-a i UNESCO-a, otvorena je za sve pristupe plesu, bez predrasuda o rasi, spolu, religiji, političkom opredjeljenju ili društvenom statusu.

CID-om se upravlja demokratski – rukovodstvo se odabire svake četiri godine. Odabrani službenici ne primaju prihode.

Članstvo se stalno povećava; u 2014. godini bilo je više od 1100 institucionalnih članova (federacije, škole, tvrtke, natjecanja, festivali itd.) i preko 8000 pojedinih članova (koreografi, nastavnici, povjesničari plesa, administratori, kritičari i drugi) iz 170 zemalja.

Organizacija je otvorena prema svim članovima, prima organizacije, ustanove ili pojedince s dovoljnim akreditacijama.

Što CID ne čini

– CID ne organizira događaje

Sekcije CID-a i članovi CID-a organiziraju predavanja, predstave, festivale, radionice, natjecanja itd., Ponekad uz tehničku podršku Tajništva.

– CID ne daje posebne titule

Nema predstavnika, nema delegata, nema imenovanih dostojanstvenika. Sve službenike CID-a biraju članovi CID-a na međunarodnoj ili lokalnoj razini.

– CID ne prihvaća novac

Jedini prihod je članarina. Nema sponzora, nema provizija, nema naknade za robu ili usluge, nema subvencija. S druge strane, CID sekcije primaju subvencije ili donacije i ostvaruju prihod od robe ili usluga.

– CID ne diskriminira

CID filozofija promiče potpunu ravnopravnost među članovima, sveobuhvatnu politiku, nema favoriziranja bilo kojeg oblika plesa, zemlje podrijetla, pristupa plesu, rasi, spolu, religiji, političkoj orijentaciji itd.

– CID nema pravila ponašanja

Članovi su slobodni djelovati onako kako smatraju najboljim, bez ikakvih ograničenja od strane CID-a.

– CID je neovisan

CID se ne oslanja ni na koga, već je potpuno samostalan i samoodrživ.

– CID nema skrivenu svrhu

 

To ne služi interesima određene osobe, institucije, zemlje, interesne skupine.