Pravila

  1. Naziv člana CID-a

Titula „CID-a Međunarodnog plesnog vijeća CID“ koristi se samo nakon imena člana CID-a, nakon što je primio pismo o potvrdi članstva i to samo tijekom godine spomenute u tom dopisu.

  1. Logo CID-a

Logotip CID-a zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskim pravima – neovlaštena uporaba je nezakonita.

Članovi CID-a mogu koristiti logotip CID-a samo pored naslova „Član Međunarodnog plesnog vijeća CID“, kada ovaj naslov prati ime člana, na njhovoj:

– posjetnici (business ili visiting card), vidi www.cid-world.org/card/

– web mjestu

– Facebook stranici, ili na drugim društvenim medijima

– papiru za pisanje koji se koristi za dopisivanje

– ulazu prostorije.

 CID logotip se ne može samostalno koristiti. Definitivno se ne može pojaviti na certifikatima, diplomama ili nagradama. Ne može se koristiti u kombinaciji sa događajima ili aktivnostima. Ne može se koristiti na bilo kojem proizvodu ili u vezi s komercijalnim aktivnostima.

 Izuzetno, CID logotip može se koristiti na određenim događajima koje je CID odobrio, samo nakon primitka službenog pisma ovjere. Takve događaje moraju organizirati članovi CID-a, gdje će prisustvovat veliki broj članova CID-a, uključujući ceremoniju dodjele međunarodne certifikacije.

  1. Dokumenti CID-a

Dokumenti CID-a vrijede samo ako ih potpiše predsjednik ili Generalni sekretar ili Izvršni direktor CID-a. Primanja sredstava potpisuju blagajnik CID-a, zamjenici blagajnika ili njihovi ovlašteni predstavnici.

  1. Ponašanje članova CID-a

CID nema pravila ponašanja, članovi su slobodni djelovati u njihovom najboljem interesu. Članovi ne predstavljaju CID, stoga CID ne može biti odgovoran za svoje postupke.