CID posjetnica

Kliknite ovdje za primjerak kartice

 Samo članovi CID-a imaju pravo na posjetnice s logotipom CID-a. Logo je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima, neovlaštena uporaba je nezakonita.

    Posjetnica ima 4 dijela:

  1. Gornji dio

Logotip CID-a i puno ime CID-a na engleskom i francuskom jeziku (dva službena radna jezika CID-a).

Ispod imena možete dodati jezik na svojoj zemlji (na primjer: Consejo Internacional de la Danza)

Zatražite od Tajništva CID-a da vam pošalje logotip CID-a.

  1. Srednji dio

Vaše puno ime (podebljanim slovima)

Vaše funkcije, zanimanja, naslovi (malim slovima, kurzivom)

Član ili Članica CID-a

  1. Lijeva strana

International Dance Council

CID c / o UNESCO, FR-75732 Pariz, Francuska

www.CID-world.org

 

  1. Desna strana

Vaša poštanska adresa

Vaši brojevi telefona

Vaša web stranica ili Facebook stranica

Vaša email adresa

Možete koristiti bilo koju kvalitetu papira, bilo koje veličine kartice. Možete dizajnirati i ispisati vlastite kartice.

Ako naručite tiskaru, ispišite što više: dodatni trošak od 100 do 1000 kartica obično je malen.

 

Kliknite ovdje za primjerak kartice