CID Panorama plesnih događanja

www.Panorama.CID-world.org

– Pronađite događaje u svim dijelovima svijeta

– Objavite vlastiti događaj za postizanje maksimalne vidljivosti

– Događaji su klasificirani prema lokaciji