Reguli

  1. Titlul de Membru CID

Titlul de „Membru al Consiliului Internațional al Dansului CID” este utilizat doar după numele unui membru CID, după primirea unei scrisori de confirmare a calității de membru, și doar în timpul anului menționat în acea scrisoare.

2. Sigla CID

Sigla CID este protejată cu drepturi de autor internaționale – utilizarea neautorizată a acesteia este ilegală.

Membrii CID pot utiliza sigla CID doar lângă titlul „Membru al Consiliului Internațional al Dansului”, atunci când acest titlu numele membrului, pe:

– carte de vizită, vedeți www.cid-world.org/card/

– website

– pagină de Facebook sau pe alte rețele de socializare

– hârtie de scris folosită pentru corespondență

– intrarea în spații

Sigla CID nu poate fi utilizată independent. Sub nici o formă nu poate apărea pe certificate, diplome sau premii. Nu poate fi utilizată în legătură cu evenimente sau activități. Nu poate fi folosită pe niciun produs sau în afiliere cu activităși comerciale.

În mod excepțional, sigla CID poate fi utilizată la evenimente specifice avizate de CID, doar după primirea unei scrisori formale pentru avizare. Asemenea evenimente trebuie să fie organizate de către membrii CID, să aibă un număr mare de membrii CID participanți și să includă o ceremonie de decernare a Certificării Internaționale.

3. Documentele CID

Documentele CID sunt valide doar prin semnătura Președintelui Secretariatului General sal cea a Directorului Executiv CID. Încasările de fonduri sunt semnate de Trezorierul CID, de către Trezorierii Adjuncți sau de către reprezentanții lor autorizați.

4. Conduita Membrilor CID

CID nu are reguli de conduită, Membrii săi fiind liberi să acționeze după propria cuviință. Membrii nu reprezintă CID, astfel că CID nu poate fi tras la răspundere pentru acțiunile acestora.