Secții CID

 

Procedura pentru finanțare a secțiilor CID

 

 1. Nominalizați persoane pentru a deveni membrii CID. Persoanele nominalizate trebuie să trimită profilul lor profesional (CV) și taxa de membru.
 2. O Secție CID corespunde unei munincipalități, respectiv unde există un primar. Numărul minim de Membrii CID necesar este 20. Printre aceștia se numără directori de școli de dans, preferabil din variate tipuri de dans pentru a asigura o reprezentare largă.
 3. Atunci când există un număr suficient de Membrii CID, Secretariatul vă va trimite o invitație pentru a finanța Secția CID.
 4. Finanțarea Membrilor CID semnează statutul de drept, precum și actul de fondare al Secției. O copie este trimisă Secretariatului CID.
 5. Președintele CID va trimite o scrisoare de recunoaștere a Secției și desemnează Comitetul Executiv format din cinci membrii, propuși de dvs.
 6. Secția începe să funcționeze. Își crește numărul membrilor săi prin recomandarea unora noi către Secretariat și aplică autorităților pentru recunoașterea Secției și pentru finanțare.
 7. După patru ani Președintele Secției apelează telefonic toți Membrii Secției pentru o Întrunire Generală unde pot alege un Comitet Executiv pentru următorii patru ani.
 8. Secțiile CID sunt în deplină funcție. Reprezintă întregul spectru al dansului din zonă. Beneficiază de sprijinul guvernului și de recunoaștere internațională. Poate aplica pentru finanțare unor sponsori. Are activitățile proprii, ce întrunesc politica CID, vedeți Funcțiile Secțiilor CID.

 

 

Funcțiile Secțiilor CID

 1. O Secție CID este reprezentarea oficială a dansului pentru autorități (municipale, regionale, federale). Fiind organizația oficială de vârf pentru dans, CID este recunoscut de către guverne. În majoritatea țărilor Secțiile CID primesc o subvenție permanentă din partea autorităților locale. 

Depuneți cereri către acestea pentru îmbunătățirea condițiilor pentru dansatori; obțineți o subvenție permanentă pentru Secția CID și/sau spațiul de lucru.

2. Căutați surse de finanțare, sponsori, burse, facilități pentru Membrii Secției.

3. Mențineți contacte cu jurnaliști și mass-media. Obțineți mai multa acoperire pentru dans, trimiteți știri, susțineți interviuri.

4. Reprezentați orașul în cadrul CID. Aplicați politica CID. Mențineți contactul cu Secțiile CID din întreaga lume.

5. Coordonați festivități pentru celebrarea Zilei Mondiale a Dansului din 29 aprilie.

6. Oferiți informații Membrilor (administrați un secretariat, un website, trimiteți circulare). Sfătuiți membrii cum să se organizeze mai bine și cum să se promoveze eficient.

7. Oferiți informații despre dans celor interesați din țară sau străinătate. Promovați cooperarea, călătoritul și schimbul de experiențe cu alte țări.

8. Organizați evenimente de interes comun: expoziții, conferințe, ateliere, festivaluri, schimburi de experiență, călătorii, congrese. Publicați broșuri, cărți, DVD-uri etc. Evenimente prioritare sunt Roll Call ți Caleidoscop (vedeți detalii).

9. Gestionați un Centru de Documentare al Dansului; alte Secții CID din întreaga lume vor trimite publicații.

10. Susțineți programe mondiale CID (vedeți lista programelor postate pe website-ul CID) sau alte programe, fie regionale, naționale sau locale. Coordonați programul de Certificare Internațională a Studiilor de Dans (module a câte 150 de ore).

11. Obțineți facilități pentru Membrii, precum:

 • Reduceri la teatre, magazine sau servicii
 • O schemă de asigurare specială
 • Spații pentru repetiții, predare sau reprezentații
 • Consultanță juridică și susținere

12. Mai presus de toate, o Secție CID presupune o creștere constantă prin atragerea mai multor membrii noi către CID din zonă. Numărul membrilor arată puterea Secției.

Secțiile CID

Argentina

Armenia

Brazil

Bulgaria

Canada

Ecuador

France

Georgia

Germany

Ghana

Greece

Haiti

India

Italy

Japan

Latvia

Macedonia FYRO

Mexico

Netherlands

North Korea

Oman

Poland

Portugal

Romania

Russia

San Marino

Serbia

South Korea

Spain

Switzerland

Tunisia

Turkey

Ukraine

U.S.A.