CID Secties

 

Procedure voor het oprichten van een CID-sectie

 1. Als CID-lid, nomineert u personen voor het CID-lidmaatschap. Genomineerden sturen hun professionele profiel (in de vorm van een C.V.) en lidmaatschapsgeld naar het secretariaat.
 2. Een CID-sectie komt overeen met een gemeente, waar een burgemeester gevestigd is. Het minimum aantal vereiste CID-leden is 20. Voorbeelden zijn dansschooldirecteuren en leraren, bij voorkeur van verschillende dansstijlen om een ​​breed scala van diversiteit te vertegenwoordigen.
 3. Zodra er voldoende CID-leden zijn, stuurt u een mailtje naar het secretariaat ter bevestiging.
 4. De oprichtende CID-leden ondertekenen de standaard statuten, evenals de oprichtingsakte van de sectie. Een kopie wordt naar het CID-secretariaat gestuurd.
 5. De president van CID stuurt een erkenningsbrief naar de sectie en benoemt een uit vijf leden bestaand uitvoerend comité, voorgesteld door u.
 6. De sectie kan beginnen en samen activiteiten organiseren. Het aantal leden kan vergroten door nieuwe leden te nomineren en dit te melden bij het secretariaat. Vraag bevoegde autoriteiten om erkenning van de danssectie en vraag voor financiering bij sponsors.
 7. Na vier jaar roept de afdelingsvoorzitter alle sectieleden op voor een algemene vergadering, waarin zij voor de komende vier jaar een nieuw uitvoerend comité kiezen.
 8. De CID-sectie functioneert nu optimaal. Het vertegenwoordigt een breed spectrum van dans in de regio. Het is begunstigd door overheidssteun en profiteert van internationale erkenning. Het heeft zijn eigen activiteiten, opgezet binnen het beleid van CID. Kijk voor de bevoegdheden van het CID naar functies van een CID-sectie.

Functies van een CID-sectie

 1. Een CID-sectie is de officiële vertegenwoordiging van een dansstijl door autoriteiten erkend (gemeentelijk, regionaal, federaal).

Als officiële overkoepelende dansorganisatie wordt CID internationaal erkend door overheden. In de meeste landen ontvangen CID-secties een subsidie ​​van lokale autoriteiten.

Bij hen kunt u verbeteringen voorstellen ter begunstiging van dansers, of een permanente subsidie ​​aan te vragen voor de CID-sectie en / of kantoorruimte.

Krijg advies van nationale of lokale overheden en/of lobby voor wetgeving.

 1. Zoek naar financieringsbronnen, sponsors, beurzen, faciliteiten voor sectieleden.
 2. Leg contact met nationale en internationale journalisten en de media. Zet dans onder aandacht, verstuur nieuwsbrieven, geef interviews.
 3. Vertegenwoordig de CID binnen uw regio en pas het CID-beleid toe. Onderhoudt contact met CID-secties over de hele wereld.
 4. Houdt vieringen zoals de Werelddansdag op 29 april. www.DanceDay.CID-world.org
 1. Informeer uw leden regelmatig (zorg voor een lokale secretariaat, een website, stuur nieuwsbrieven). Geef leden advies over hoe ze zich beter kunnen organiseren en hoe ze zichzelf en hun dansscholen kunnen promoten.
 2. Leg dans uit aan geïnteresseerde groepen in binnen- of buitenland. Stimuleer samenwerking, zet reizen op en zorg voor uitwisselingen met andere landen.
 3. Organiseer evenementen voor algemeen belang, zoals tentoonstellingen, lezingen, workshops, festivals, uitwisselingen, reizen, congressen. Publiceer brochures, boeken, dvd’s etc. Denk aan evenementen zoals Roll Call en Kaleidoscope.
 4. Zet een documentatiecentrum op voor dans; andere CID-secties over de hele wereld kunnen zo uw publicaties zien.
 5. Zet wereldwijde CID-programma’s op (zie lijst met programma’s die op de CID-website zijn geplaatst) of regionale, nationale en lokale programma’s. Denk aan het programma voor de Internationale Certificering van de UNESCO voor uw dansprestaties (module van 150 uur).
 6. Zorg voor voordelen voor uw leden zoals:
 • Korting bij theaters, winkels of andere diensten
 • Speciale verzekering
 • Locaties om te repeteren, les te geven en op te treden
 • Juridisch advies en algemene belangenbehartiging
 1. Wij hopen dat uw CID sectie constant groeit door nieuwe leden aan te trekken binnen de regio. De aantal leden versterkt wat de Sectie kan doen en behalen.

 

CID Secties

 

Argentinië

Armenië

Brazilië

Bulgarië

Canada

Ecuador

Frankrijk

Georgië

Duitsland

Ghana

Griekenland

Haïti

India

Italië

Japan

Letland

Macedonië

Mexico

Nederland

Noord-Korea

Oman

Polen

Portugal

Roemenië

Rusland

San Marino

Servië

Zuid-Korea

Spanje

Zwitserland

Tunesië

Turkije

Oekraïne

Verenigde Staten