Geschenken

 hand bag

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cap 
 
 
 
 
 
Mug
 
 
 
 
 
Stamp
 
 
 

Wat de CID niet doet

–  CID organiseert geen evenementen

Het zijn de Secties en leden van CID die lessen, tentoonstellingen, festivals, workshops en competities organiseren, soms met technische ondersteuning van het Secretariaat.

–  CID draagt geen titels uit

Het heeft geen vertegenwoordigers, geen afgevaardigden, geen benoemde hoogwaardigheidsbekleders. Alle CID-functionarissen worden gekozen door CID-leden op internationaal of lokaal niveau.

–  CID heeft geen financiële belangen

Het enige inkomen van het CID is het lidmaatschapsgeld. CID is niet afhankelijk van sponsors, ontvangt geen commissies, subsidies of prestaties voor goederen of diensten. Aan de andere kant ontvangen CID-secties subsidies of donaties en ontvangen ze inkomsten uit goederen of diensten.

–  CID discrimineert niet

CID maakt geen onderscheid tussen de leden op basis van hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of sociaal-economische status. Het respecteert hiermee de non-discriminatiebeginsel van de de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948). CID leidt een all-inclusive beleid, dit betekent dat we ieder lid, land of dansvorm gelijk behandelen.

–  CID heeft geen gedragsregels

Leden zijn vrij om te handelen zoals zij dat het beste achten, zonder enige beperking van CID.

–  CID is onafhankelijk

CID gaat onafhankelijk te werk, zonder ondersteuning van andere bevoegdheden. Het is een volledig autonoom, zelfvoorzienend en zelfdragend orgaan.

–  CID heeft geen verborgen intenties

Het dient niet de belangen in van een bepaalde persoon, een instelling, een land, een regering of een belangenvereniging.