Soorten lidmaatschappen bij CID

Een dubbel lidmaatschap, dat wil zeggen individueel en institutioneel, is wat wij als regel aanhouden. In detail zijn de verschillende categorieën als CID-leden als volgt:

  1. Individuele leden

Het individuele lidmaatschap is voor personen die niet verbonden zijn aan een institutie of dansschool. Een fysiek persoon kan op twee manieren lid worden:

  1. Na nominatie door een CID-lid: in dat geval is er geen evaluatie van zijn / haar profiel (curriculum vitae).
  2. Zonder nominatie, maar na evaluatie van zijn / haar profiel.
  3. Institutionele leden

Het institutionele lidmaatschap is voor morele personen (rechtspersonen), dat wil zeggen dansscholen, bedrijven, amateurgroepen, bonden, verenigingen, stichtingen, bedrijven enz.

Een instelling kan een institutioneel lid van de CID worden wanneer de directeur (president, artistiek directeur, eigenaar) en / of andere vooraanstaande personen van de instelling (leraren van een school, choreografen van een bedrijf, medewerkers, leden van de raad van bestuur van de organisatie etc.)  als individuele leden zijn toegetreden tot CID.

Het institutionele lidmaatschap wil niet zeggen dat de andere collega’s van de instelling automatisch CID-leden zijn – zij kunnen zich als individu bij CID aansluiten zonder dat hun profiel geëvalueerd wordt.

  1. Jongerenleden

Dansers onder de 18 jaar die genomineerd worden door hun leraar zijn jongerenleden en worden na 150 lesuren beloond met het Internationale Certificaat van de Internationale Dansraad.

  1. Geassocieerde leden

Geassocieerde leden zijn individuen of instellingen die prominente leden van CID zijn en financieel bijdrage leveren aan de doelstellingen van het CID. Als bijdragende leden betalen ze een verhoogde jaarlijkse vergoeding dat wordt gebruikt om de lidmaatschapsbijdragen voor leden uit zeer arme landen te betalen.

  1. Ereleden

Ereleden zijn personen die hele belangrijke diensten verrichten of hebben verricht voor de Internationale Dansraad. Ze nemen deel aan de Algemene Vergadering, maar zonder stemrecht.

  1. Secties

CID-secties worden gerepresenteerd door institutionele leden van CID. Hun belangrijkste functie is het doorgeven van informatie uitgeleverd door CID-secretariaat, het vergroten van het aantal CID-leden in hun regio en het onderhouden van contacten met de overheid en andere gemeentelijke instanties.

  1. Eventen en Wereldcongressen

Om een ​​CID-congres of ander CID-evenement bij te wonen, zal u lid moeten zijn.

Om de CID Algemene Vergadering bij te wonen moet u: of een individueel lid zijn of  een individueel lid dat een institutioneel lid vertegenwoordigt (in dat geval kunt u twee stemmen uitbrengen).