Wat doet de Internationale Dansraad?  

De Internationale Dansraad (CID)

 

Le Conseil International de la Danse (CID) ofwel de Internationale Dansraad is de officiële organisatie van de UNESCO die alle soorten dansstijlen vertegenwoordigt en aanmoedigt.

De CID is een niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in 1973 en gevestigd in het hoofdkantoor van UNESCO te Parijs.

   Het brengt de belangrijkste internationale, nationale en lokale dansorganisaties en instituten samen, evenals geselecteerde individuen die actief zijn in dans.

   CID werkt samen met nationale en lokale overheden, internationale organisaties en instellingen.

   De leden zijn de meest vooraanstaande dansgemeenschappen, organisaties, scholen, bedrijven en individuen in meer dan 200.

CID is officieel partner van UNESCO, de educatieve, wetenschappelijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties.

 

Fundamentele kenmerken

De CID is een overkoepelend orgaan dat alle vormen van dans behartigt.  Dit wil zeggen dat de organisatie anders te werk gaat dan haar leden. CID is namelijk niet verbonden aan een specifieke school, dansgroep, vereniging of stichting. Het is alleen herkend en opgezet door de UNESCO.

De CID organiseert geen festivals, workshops, competities of andere evenementen – dat is iets wat de secties en de leden doen.

Omdat CID strikt non-commercieel is, verkoopt wij geen producten of diensten. Het is een zelfstandig orgaan, onafhankelijk van overheden, politieke ideologieën en streeft geen economische belangen na. De enige bron van inkomsten van de CID is de lidmaatschapsbijdrage.

De CID behandelt iedere dansstijl hetzelfde. Het zal daarom niet één specifieke dansstijl promoten, maar herkent dans aan haar universele karakter als kunstvorming, als scholing, ontwikkeling en als een onderwerp van een wetenschappelijk onderzoek.

CID wordt democratisch bestuurd – de president van CID wordt elke vier jaar gekozen. Gekozen bestuursleden ontvangen geen compensatie voor hun werkzaamheden.

Het aantal leden met een CID-lidmaatschap neemt voortdurend toe. Er zijn momenteel meer dan 2000 institutionele leden (verenigingen, scholen, dansgezelschappen, competities, festivals etc.) en meer dan 10.000 individuele leden (choreografen, onderwijzers, danshistorici, danscritici, bestuurders, etcetera) verspreid over 200 landen.

CID stelt het lidmaatschap open voor organisaties, instellingen en personen met voldoende professionele referenties en competenties op het gebied van dans.

 

Wat de CID niet doet

–  CID organiseert geen evenementen

Het zijn de Secties en leden van CID die lessen, tentoonstellingen, festivals, workshops en competities organiseren, soms met technische ondersteuning van het Secretariaat.

–  CID draagt geen titels uit

Het heeft geen vertegenwoordigers, geen afgevaardigden, geen benoemde hoogwaardigheidsbekleders. Alle CID-functionarissen worden gekozen door CID-leden op internationaal of lokaal niveau.

–  CID leeft geen financiële belangen na

Het enige inkomen van het CID is het lidmaatschapsgeld. CID is niet afhankelijk van sponsors, ontvangt geen commissies, subsidies of prestaties voor goederen of diensten. Aan de andere kant ontvangen CID-secties subsidies of donaties en ontvangen ze inkomsten uit goederen of diensten.

–  CID discrimineert niet

CID maakt geen onderscheid tussen de leden op basis van hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of sociaal-economische status. Het respecteert hiermee de non-discriminatiebeginsel van de de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948). CID leidt een all-inclusive beleid, dit betekent dat we ieder lid, land of dansvorm gelijk behandelen.

–  CID heeft geen gedragsregels

Leden zijn vrij om te handelen zoals zij dat het beste achten, zonder enige beperking van CID.

–  CID is onafhankelijk

CID gaat onafhankelijk te werk, zonder ondersteuning van andere bevoegdheden. Het is een volledig autonoom, zelfvoorzienend en zelfdragend orgaan.

–  CID heeft geen verborgen intenties

CID dient niet de belangen in van een bepaalde persoon, een instelling, een land, een regering of een belangenvereniging.