CID program no. 16

Internationale Certificering voor Dansactiviteiten

www.CID-world.org/Certification

De Internationale Dansraad CID, officiëel partner van UNESCO, valideert en certificeert de dansactiviteiten van haar leden door het aanbieden van de Internationale Danscertificaat.

 

Overzicht

 1. Elk module bestaat uit minimaal 150 uren, inclusief lessen, repetities, optredens en lezingen.
 2. De schooldirecteur, de school en de student zijn allen lid van CID.
 3. De schooldirecteur stuurt aan de CID een verklaring dat de student 150 uur heeft voltooid.
 4. CID stuurt het certificaat op perkamentpapier op. Het officiële certificaat wordt overhandigt aan de student tijdens een speciale ceremonie
 5. Na niveau 1 kan de student doorgaan naar niveau 2 (nog eens 150 uur) en vervolgens nog eens 150 uur voor niveau 3, afhankelijk van de voorwaardes van de school.
 6. Dit geldt voor alle landen, alle vormen van dans.
 7. Het wordt gratis aangeboden, net als alle diensten van de Internationale Dansraad.
 8. De schooldirecteur ontvangt de massief zilveren hanger van CID en het Certificaat.

Garanties

 

Alleen CID kan het Certificaat voor Dansstudies waarborgen, omdat de Internationale Dansraad:

 

– officieel partner is van UNESCO en erkend door overheden, al 45 jaar actief

– wereldwijd bekend is, in meer dan 200 landen, niet gekoppeld aan een bepaald land

Onafhankelijk optreedt buiten financiële en politieke invloeden

– strikt non-profit is, geen ontvangst van geld buiten lidmaatschapsbijdragen

– democratisch bestuurd wordt door gekozen bestuur die geen salaris ontvangt

– Competent en gedreven is om top dansprofessionals bij elkaar te brengen

 

Kenmerken van het certificaat van CID

 

– Uniformiteit: hetzelfde voor alle landen.

– Verificatie: vragen over gecertificeerde studenten worden bevestigd door CID.

– Beveiliging: certificaten worden centraal verstrekt door het CID-secretariaat

– Selectie: scholen, docenten en leerlingen zijn lid van de CID

– Gelijkheid: alle vormen van dans worden hetzelfde beschouwd en behandeld

– Stabiliteit: zal nooit veranderen

– Flexibiliteit: kan gegeven worden naast andere kwalificaties en/of certificaten

Bijdrage: zal altijd gratis blijven

Kijk voor meer details op:

www.CID-world.org/certification

www.facebook.com/groups/CID.InternationalCertification

Instagram  #CIDDanceInternationalCertification

Studentengegevens voor het Internationale Certificaat van CID

 

 

Stuur één formulier per student / danser die u genomineerd heeft voor de Internationale Certificering voor Dansstudies.

 

Volledige naam student:

Postadres student:

E-mailadres student:

Vaste telefoon:

Mobiele telefoon:

Soort dans:

Niveau:

Naam van de school:

Naam docent:

 

 

Aandachtspunten voor de schooldirecteur

 

– De totale kosten zijn alleen de lidmaatschapskosten: $ 80 voor de leraar + $ 160 voor de school + $ 45 voor elke student. Certificering is gratis.

 

– Gegevens in vetgedrukte letters hierboven worden in het Engels afgedrukt op het certificaat.  Zorg er daarom voor dat de spelling correct is.

 

– Vul maar één type dans in. Bijvoorbeeld: ballet, tango, balzaal of danstherapie etc., in het Engels.

 

– Niveau moet een nummer zijn van 1 tot 10. Elk niveau is 150 uur.  Bereken welk niveau uw leerling heeft. Er wordt slechts één certificering per jaar uitgegeven door CID voor een bepaald type dans.

 

– Documenten worden naar de school gestuurd, nooit naar studenten.

 

– Vraag leerlingen om hun e-mailadres te valideren op: www.cid-portal.org/validation

 

– Zorg ervoor dat de prijsuitreiking het belang van internationale certificering aantoont. Nodig ouders, belanghebbenden, journalisten, ambtenaren uit. Plaats foto’s van de ceremonie op www.facebook.com/groups/CID.InternationalCertification

Instagram #CIDDanceInternationalCertification

 

Kijk voor meer details op:

www.CID-world.org/certification

www.facebook.com/groups/CID.InternationalCertification

Instagram #CIDDanceInternationalCertification

 

 

Procedure voor International Certification of Dance Studies ofwel De Internationale Certificatie voor Dansactiveiten

 

www.CID-world.org/Certification

 1. De schooldirecteur is lid van CID.
 2. De school is institutioneel lid van CID.
 3. De schooldirecteur stuurt een ingevuld formulier in voor de student die 150 uur voltooid heeft.
 4. De studenten zijn nu officieel lid van CID (als jongerenlid als ze onder de 18 zijn).
 5. CID stuurt de internationale certificering naar de school.
 6. De schooldirecteur of een belangrijke persoonlijkheid van de stad overhandigt het certificaat aan de studenten tijdens een speciale ceremonie.
 7. . Een student kan voor nog 150 uur doorgaan, bijvoorbeeld: Ballet Level 5, Tango Level 2, Danstherapie Level 3.
 8. CID gaat uit van 40 werkweken per jaar. Een voorbeeld:

 

4 uur per week x 40 weken = 160 uur, dat is een niveau in 1 jaar

2 uur per week x 40 weken = 80 uur per jaar, dat is een niveau in 2 jaar

1 uur per week x 40 weken = 40 uur per jaar, dat is een niveau in 4 jaar.

 1. De totale kosten zijn alleen lidmaatschapskosten: voor schooldirecteur + voor school + voor elke student. Certificering is gratis.
 2. De schooldirecteur ontvangt de massief zilveren hanger van CID en het Certificaat voor de school.

Kijk voor meer details op:

www.CID-world.org/certification

 

www.facebook.com/groups/CID.InternationalCertification

 

Instagram   #CIDDanceInternationalCertification

 

 

Richtlijnen voor de Internationale Certificering

www.CID-world.org/Certification

 1. Volledige gegevens van elke student

 

We hebben de volledige gegevens voor elke student nodig, waaronder:

–   Mr. voor mannen, of Ms. voor vrouwen.

– We kennen niet alle buitenlandse namen. Schrijf de achternaam in hoofdletters. Gegeven naam (namen) vóór familienaam (s). Volledige naam zoals op identiteitskaart. Gebruik alleen het Romeinse alfabet (zonder accenten).

– Volledig postadres, e-mailadres, telefoonnummers (ook mobiele telefoonnummer).

– Soort dans, zoals Ballet, Bharatanatyam, Ballroom, Buikdans etc. Gebruik internationale termen. Gebruik geen andere termen zoals gevorderd, professioneel, tussenpersoon etc.

– Niveau is slechts een getal: 1 of 2 of 3…. Een niveau komt overeen met minimaal 150 uur lesuren. Niveau kan oplopen tot 10.

– Geboortejaar (onder 18 jaar is de lidmaatschapsbijdrage lager).

– Gegevens van minderjarigen verschijnen niet online.

 1. Slechts één certificaat per jaar

Ook als de student dat jaar meer dan 150 uur heeft gedaan. Een student kan twee certificeringen per jaar behalen als hij 150 uur les krijgt in elk van de twee dansvormen.

 

 1. Naam van school

Het liefst niet meer dan vier woorden. Alleen officiële namen, geen afkortingen.

 

 1. Naam van leraar

Het liefst niet meer dan vier woorden. De namen van twee docenten kunnen op het certificaat verschijnen als beiden lid zijn van CID en als de namen niet te lang zijn.

 

 1. Verantwoordelijkheid van de school

De schooldirecteur mag besluiten om geen certificering uit te dragen na 150 uur of om de student te vragen een examen af te leggen of aanvullende lessen te volgen.

 

 1. Leeftijd van student

De student moet minstens 7 jaar oud zijn op de dag van de prijsuitreiking. Er is geen maximumleeftijd.

 

 1. Dezelfde school

Certificering betekent dat de student minimaal 150 uur les heeft gevolgd op dezelfde school. Alle namen die op het certificaat staan moeten CID-leden zijn.

 

 1. 150 lesuren

De 150 uren omvatten alle lessen, trainingen, optredens, examens, theoretische lezingen (theorie, anatomie, dansgeschiedenis etc.) die gevolgd zijn. De schooldirecteur mag krediet geven voor studies die buiten de school zijn gedaan (andere vormen van dans, universitaire diploma’s,optredens of andere ervaringen, enz.). De student mag meer uren doen dan nodig is,  150 uur is een minimum.

 

 1. Aansprakelijkheid

De methode en de duur van de lessen blijven onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur, die het formulier invult en naar ons verstuurt. We sturen documenten naar de directeur, nooit naar studenten.

 1. Onderwijsprogramma

 

Er is geen CID-syllabus, elke school moet zijn eigen inhoud van lessen of examens samenstellen. De schooldirecteur blijft volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lessen, het volgen van onze instructies en de juistheid van de verstrekte informatie.

 

 1. Een leraar certificeren

 

De procedure is hetzelfde: de leraar moet haar eigen leraar en school vragen om haar te certificeren.

Een docent hoeft niet gecertificeerd te zijn om het certificaat aan studenten te verlenen.

Het aantal certificeringen dat een docent geeft, is een goede maatstaf voor de waarde van de docent.

 

 1. Andere kwalificaties

 

Het Internationale Certificaat van CID is niet bedoeld om andere kwalificaties (diploma’s, certificaten, licenties etc.) te vervangen. Het wordt extra toegekend om internationale mobiliteit te vergemakkelijken. Andere kwalificaties zijn van andere waarde,  omdat ze worden afgegeven door particuliere/privé organisaties.

 

 1. Certificering van oud-studenten of afgestudeerden

 

U kunt studenten certificeren die jaren geleden uw school hebben verlaten – het zal hen gelukkig maken en hen mogelijk naar een volgend niveau brengen.

 

 1. De betekenis van het certificaat

Het CID-Certificaat wordt vaak verward met het uitleveren van een certificaat. Een certificaat is een document dat door een school aan haar leerlingen wordt gegeven. Het certificaat wordt gemaakt door een DERDE persoon, de Internationale Dansraad, een onafhankelijke organisatie. Het bevestigt of valideert een door de school verklaard feit.

 

 1. Waarschuwing

 

Pas op voor particuliere bedrijven vermomd als internationale organisaties die titels toekennen zoals diploma’s, lerarendiploma’s, kampioenschappen, certificaten, wedstrijdprijzen, tests enz. Dergelijke documenten hebben geen waarde buiten hun eigen kleine kring.

 

 1. Wie dansles kan geven

 

Dans is een kunst, er zijn geen limieten wie deze kunst kan leren. (gelukkig!). Het geven van dans is mogelijk voor iedereen, net als dansen zelf. Onderwijsbevoegdheden informeren het publiek over een leraar, ze zijn echter niet legaal tenzij ze officieel erkend zijn door een overheid.

 

 1. Overheidserkenning

CID is verbonden met nationale delegaties van UNESCO en Ministeries van Cultuur en Onderwijs die de internationale Certificering officieel hebben erkend.

 

www.CID-world.org/certification

 

www.facebook.com/groups/CID.InternationalCertification

 

Instagram   #CIDDanceInternationalCertification

 

Dansleraren hebben zelf geen certificaat nodig

 

Het Internationale Certificaat is bedoeld om aan studenten uitgereikt te worden. Studenten kunnen leraar worden nadat ze verschillende CID-niveaus hebben behaald binnen een goede dansschool.

 

  Studenten hebben geen diploma nodig om les te geven – in veel landen is er geen speciale wetgeving voor het geven van dansles. Iedereen kan dus lesgeven.

 

  De meeste leraren die het Internationale Certificaat aanbieden aan hun leerlingen, hebben zelf geen internationale certificering nodig.

 

  Een leraar is iemand met leerlingen. Meer studenten betekent meestal een betere leraar, omdat veel mensen erop vertrouwen dat hij hen lesgeeft. Stel een leraar voor met veel diploma’s en prijzen, maar geen studenten!

 

 Het Internationaal certificaat zorgt ervoor dat een docent meer studenten aantrekt, het toont aan dat ze hun vak serieus nemen en dat ze de bevoegdheid hebben om les te geven.

 

  Pas op voor organisaties die diploma’s of prijzen geven aan leraren tijdens competities! Het zijn meestal vermomde commerciële bedrijven, hun documenten hebben geen waarde. Bezoek hun kantoren om het zelf te zien. Vraag ons om een checklist om ze te evalueren.

 

 

Kwalificaties binnen de Danswereld – een korte uitleg

 1. Dansorganisaties zijn gelinkt aan een bepaald land (iedereen kan indrukwekkende titels gebruiken zoals internationaal, wereld, imperiaal, koninklijk, confederatie etc.). Hun titels worden in andere landen niet gewaardeerd of herkend – meestal worden ze zelfs in hun eigen land niet herkend.
 2. Dansorganisaties zijn privé – een diploma is niet te koop bij een supermarkt maar bij particuliere instellingen.
 3. Dansorganisaties maken winst door examinatoren, handleidingen, muzieklessen etc. in rekening te brengen voor de studenten.
 4. Examinatoren worden nooit benoemd door een onafhankelijke instantie, zij zijn helaas niet onpartijdig. Ze hebben vooroordelen of zien de kwaliteiten van de deelnemer niet in.
 5. Kwalificaties (diploma’s, licenties, certificaten, prijzen, kampioenschappen) worden afgegeven door dezelfde organisaties die competities en deelnemers voorbereiden en daarmee lucratief winst boeken.
 6. Alle kwalificaties zijn beperkt tot één enkele vorm van dans, daarbuiten zijn ze onbekend.
 7. Vraag een overheidsinstantie of een advocaat of de kwalificatie (diploma, licentie, certificaat of prijs) een juridische waarde heeft.

 

Certificeringsprocedure

www.CID-world.org/certification

 1. De instructietijd is verdeeld in modules van 150 uur (bijvoorbeeld: 1 jaar bij 5 uur per week, of 2 jaar bij 2,5 uur per week).
 2. De school, de leraar en de leerlingen zijn leden van CID. Dit garandeert een hogere kwaliteit, aangezien profielen van leerkrachten en scholen worden geëvalueerd of zijn genomineerd voordat ze lid worden van CID.
 3. De school stuurt een verklaring naar het CID-secretariaat met een lijst van studenten die de module hebben voltooid. De verklaring bevat: naam van school, naam van leraar, naam van student, type dans en niveau van module.
 4. Het CID-secretariaat stuurt de school een formeel certificaat op perkamentpapier. Certificaten zijn moeilijk te vervalsen omdat ze het CID-logo, de stempel van CID en de handtekening van de president vertonen. Voor extra veiligheid kunnen gecertificeerde studenten op verzoek door het CID-secretariaat online worden gevalideerd en op het CID-portaal verschijnen.
 5. Certificaten worden aan de studenten uitgereikt tijdens een speciale ceremonie. Dit benadrukt de waarde van internationale certificering en vergroot de motivatie van andere studenten om hun studie af te ronden. Indien mogelijk wordt een ambtenaar of functionaris van CID of van de lokale overheid uitgenodigd om de perkamenten tijdens de ceremonie te overhandigen.
 6. De student kan doorgaan naar een hoger niveau: Tango 2, Ballroom dance 2 of Ballet 3.
 7. Dit systeem is van toepassing voor alle landen, alle vormen van dans, alle niveaus. Uniformiteit en eenvoud zorgen voor gemakkelijke herkenning over de hele wereld. Er kan geen aanpassing zijn aan lokale omstandigheden.
 8. De certificering van CID heeft geen invloed op het lespakket – de school en de leraar blijven ervoor verantwoordelijk. Certificering betreft het aantal uren dat op een specifieke school wordt gegeven door een specifieke leraar. Het is in feite een bevestiging (‘’stempel’’) van de activiteiten die op de school zijn uitgevoerd.

Lidmaatschapsbijdrage

Leraren                                                                 80 US Dollars (USD)

Individuen:                                                           80 US Dollars (USD)

Instellingen (scholen, organisaties etc.):     160 US Dollars (USD)

Jongeren (jonger dan 25 jaar):                       45 US Dollars (USD)

Studenten (ouder dan 25 jaar)                       80 US Dollars (USD)

 

 Een student kan lid worden van CID als iemand hem / haar nomineert.

Wanneer de student 150 uur heeft voltooid, meldt de docent het bij de CID-secretariaat om het Certificaat op te sturen.

Als studies een tweede module van 150 uur vereisen, wordt de procedure herhaald.

Er zijn geen kosten voor certificering zelf, alleen lidmaatschapskosten.

 

 

Ideeën voor de prijsuitreiking

van de Internationale Certificering

 

www.CID-world.org/certification

Het is een speciale dag voor studenten/danser – maak het een onvergetelijke dag.

Hieronder ziet u een lijst met tips en ideeën dat in het verleden successen hebben geboekt.

 1. Optreden

 

Combineer de certificaatuitreiking met een optreden. Het kan een gemeenschappelijke voorstelling zijn waarbij meerdere scholen achter elkaar optreden. De lokale sectie van CID kan het organiseren en een programma afdrukken.

Bovendien kunt u ook aan aan de burgemeester van de stad vragen om de Certificatie diploma’s te overhandigen tijdens een ceremonie in het gemeentehuis.

 1. Publiek

Nodig leerlingen, ouders, vrienden, journalisten, oud-leerlingen van uw school, andere scholen, belangrijke kunstenaars en lokale autoriteiten uit.

 

 1. Eregasten

Nodig een of meer persoonlijkheden uit die het certificaat kunnen overhandigen, zoals de burgemeester, een bekende ballerina of een bestuurder van de CID.

 1. Beeldmateriaal

Maak video’s, upload het op YouTube of laat een professional video en foto’s maken om als souvenir te verkopen.

 1. Sociaal media kanalen

Maak de certificeringsdag van te voren bekend via Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube enz. Maak een pagina op de website van uw school met teksten, foto’s, video, namen van CID-studenten.

 1. De pers

Licht de pers in.  Schrijf een artikel ter publicatie in een tijdschrift of een krant. Vraag een journalist om samen met u een artikel te schrijven over de voordelen van internationale certificering. Nodig een tv- of radiostation uit om een programma te maken over de Internationale Certificering.

 

 1. Bloemist

Zoek een bloemist in uw buurt die korting geeft voor ouders die hun kind een boeket willen aanbieden.

 

 1. Facebook

 

Post foto’s en video’s van uw evenement op:

 

www.facebook.com/groups/CID.InternationalCertification

 1. De International Certification of Dance Studies is een wereldwijd programma van de International Dance Council CID. Het is een validatie van de prestaties die verricht zijn op scholen die lid zijn van de CID.
 2. Het certificaat ziet er hetzelfde uit voor alle dansvormen, alle niveaus, alle landen. Een niveau komt overeen met 150 uur les in één soort dans. De school, de leraar en de leerlingen moeten lid zijn van de CID. Na niveau 1 kan de student doorgaan naar niveau 2, niveau 3 etc.
 3. Internationale certificering wordt ook wel ‘het paspoort van de dansprofessional’ genoemd, omdat de student kan laten zien dat hij / zij lessen heeft gevolgd in een bepaalde dansvorm op een bepaalde school.

 

Veiligheidsmaatregelen om de waarde van het Internationale Certificaat waar te borgen

www.CID-world.org/certification

Het certificaat is een heel belangrijk document. CID zorgt ervoor dat het bijna onmogelijk is om het te vervalsen of te kopiëren is, of dat iemand ten onrechte het Certificaat gebruikt terwijl hij/zij niet lid is.

 1. Het is gedrukt op speciaal perkamentpapier
 2. Namen van ontvangers worden online vermeld, zodat iedereen ze kan controleren
 3. De schooldirecteur kan bevestigen of degene die het certificaat ontvangen heeft, daadwerkelijk op de school heeft gezeten
 4. Het CID-secretariaat beantwoordt vragen in geval van twijfel.