Het vijftiende programma van CID

Dans en spiritualiteit.

Theorie en praktijk van dans koppelen aan spiritualiteit – alle dansstijlen en religies zijn vormen van spirituele zoektocht.

  1. Wereldcongres. De dagprogramma’s omvat wetenschappelijke onderzoeken, demonstraties,  lezingen, optredens, tentoonstellingen, visites.
  2. Muziekconcerten met dans in plaatsen van aanbidding.
  3. Choreografieën op hymnen en religieuze muziek. Specifieke choreografieën voor plaatsen die verbonden zijn met het goddelijke.
  4. Beurzen. artikelen, boeken, online publicaties en geschenken. Gezamenlijk onderzoek naar de geschiedenis en evolutie van dans binnen religie en cultus, op zoek naar de sacrale dimensies van dans.
  5. Workshops, lessen, rondleidingen, discussiegroepen, netwerken tussen internationale onderzoekers en nationale dansen.
  6. Dans als een vorm van lofprijzing, een manier om verbinding te maken met de goddelijke, liturgische dans