De Internationale Dansdag vieren

Sinds 1982 wordt elk jaar op 29 april de Internationale Dansdag wereldwijd gevierd door miljoenen dansers en dansprofessionals over hele wereld. Het is een initiatief van de International Dance Council CID, UNESCO, Parijs.

Bezoek de officiële website www.DanceDay.CID-world.org  om meer te weten over:

– Richtlijnen en ideeën om de dag te vieren

– Het officiële bericht voor de aankondiging van de Internationale Dansdag, evenals eerdere berichten

– Evenementen per land, regio en stad

– Hoe u uw poster of flyer kunt ontwerpen, op te sturen en te laten zien.

Stuur dit bericht naar uw contacten en naar de media. We willen dat de Internationale Dansdag net zo bekend wordt als Moederdag bijvoorbeeld!

De beste wensen en veel geluk tijdens het vieren van deze bijzondere dag

Prof. Dr. Alkis Raftis

President van de Internationale Dansraad

 

Richtlijnen voor de Internationale Dansdag

www.DanceDay.CID-world.org 

 1. Ga naar de website www.DanceDay.CID-world.org

Vind u regio en de locatie van uw evenement.

 1. Stuur een bericht met daarin vermeld:

– Land, regio en locatie waar uw evenement plaatsvindt

– Een foto met formaat .jpg maximale grootte 1 mB

of een text in formaat .doc

 1. Verstuur uw contactpersonen de link van www.DanceDay.CID-world.org

En nodig hen uit om de site te bezoeken.

 1. U vindt op de site het officiële bericht.

Lees de aankondiging van uw evenement.

Twijfel niet om ons een bericht te sturen bij onduidelijkheden of aanpassingen.

Veel succes met het vieren van de Internationale Dance Day !

 

Dansdag voorbereidingen

www.DanceDay.CID-world.org 

Sinds 1982 wordt elk jaar op 29 april de Internationale Dansdag wereldwijd gevierd door miljoenen dansers en dansprofessionals over hele wereld. Het is een initiatief van de Internationale Dansraad CID, UNESCO, Parijs. 

We hebben de volgende richtlijnen opgesteld als checklist voor actieve dansliefhebbers en dansprofessionals, geïnteresseerd in het organiseren van de Internationale Dansdag. Denk aan docenten, choreografen, groepsleiders, journalisten, onderzoekers, verenigingen, leveranciers, organisaties etc.

Doel

Het hoofddoel van de wereldwijde vieringen van de Internationale Dansdag, is het aandacht trekken van een groter publiek voor de dans. De nadruk moet daarom worden gelegd op het aanspreken van een nieuw publiek, mensen die in de loop van het jaar geen dansevenementen meer hebben bijgewoond.

Evenementen

Tijdens de Internationale Dansdag kunnen er bijzondere optreden worden gegeven, open deur lessen, openbare herhalingslessen, lezingen, tentoonstellingen, artikelen in kranten of magazines worden vertoond, dansavonden worden gehouden, radio en tv programma’s, visites, shows gegeven op straat, parades, omringd door winkelruit- en straatdecoraties……

Organisatoren

De evenementen worden voornamelijk georganiseerd door dansgezelschappen, amateurgroepen, scholen, verenigingen en andere dansinstellingen. Waar mogelijk is het beter om evenementen gezamenlijk te organiseren met een instelling niet verbonden met de dans, zoals een overheidsinstantie, een openbare school, een gemeente, een bedrijf of een vakbond.

Inhoud van het evenement

De organisatoren hebben de volledige vrijheid om de inhoud van het evenement vorm te geven.

Zorg ervoor dat je algemene informatie over de kunst van de dans, de geschiedenis, het belang voor de samenleving en het universele karakter ervan opneemt. Dit kan in een korte toespraak, een lezing in het programma, een tekst die wordt uitgedeeld aan de aanwezigen. Door deze diepgang toe te voegen, maakt u het evenement anders dan andere dansactiviteiten die u normaal doet.

Draag een bericht of gedicht voor van een prominente persoonlijkheid, een passage uit een tekst van een beroemde auteur, of een lied van een gepassioneerde muzikant waar u draag op danst.

Coördinatie

Om maximaal te kunnen genieten op de dag zelf,  is het belangrijk om vroeg te beginnen met de voorbereidingen.

Het is ook noodzakelijk om de pers en de media over uw evenement te informeren.

Breng een organisatie op de hoogte die een centrale positie heeft op regionaal of nationaal niveau, die een lijst met geplande evenementen voor Dansdag kan publiceren.

Toegang tot evenementen is bij voorkeur gratis of op uitnodiging. Nodig personen uit die normaal geen dansevenementen bijwonen maar die wil geïnteresseerd kunnen zijn.

Locatie

Denk aan “nieuwe” plekken zoals straten, parken, pleinen, winkels, fabrieken, dorpen, discotheken, scholen en stadions die goed bereikbaar zijn.

Door het evenement in een originele omgeving te plaatsen, wordt het universele eigenschap van dans benadrukt.

 

Ideeën voor de Dansdag

www.DanceDay.CID-world.org

Elk jaar op 29 april, vieren miljoenen dansers over de hele wereld de Internationale Dansdag. Het is opgezet in 1982 en gecoördineerd door CID, en niet gekoppeld aan een dansstijl, land of cultuur.

 Naast de informatie te vinden onder  “Dansdagvoorbereidingen” en de “Jaarlijkse officiële boodschap” vindt u hieronder een lijst met ideeën voor deze speciale dag. We willen ervoor zorgen dat meer mensen op de wereld gaan dansen, kijken, dansen of denken.

 1. Treed op

Organiseer een voorstelling, niet zoals u elke andere dag zou presenteren,  maar een andere, een uniekere: verander de inhoud van de voorstelling, of de locatie, of de manier waarop u het naar buiten brengt, of de personen die het organiseren.

 1. Geef les

Geef les op een andere manier dan normaal: houdt een open deur beleid aan en geef de hele dag door les (als dit kan), geef les aan nieuwe personen (heel jong, heel oud, gehandicapt, voorbijgangers etc.), op nieuwe locaties (kleuterschool, supermarkt, fabrieken, gevangenissen, ziekenhuis, schepen) , kazerne etc.).

 1. Houd een lezing

Leg uit wat dans inhoudt:  mensen zijn gewend om naar dans te kijken of zelf te dansen, maar denken zelden aan hoe dansen werkt. Vertel ze erover, of nodig sprekers uit van verschillende achtergronden (historici, schrijvers, journalisten, schilders, muzikanten, politici, religieus etc.) om hierover te praten.

 1. Tentoonstellingen

You can exhibit collections of costumes, photographs, accessories, postcards, postage stamps, posters, books, works by your dancers, your students etc.

U kunt kostuumcollecties, foto’s, accessoires, ansichtkaarten, postzegels, posters, boeken, werken van uw dansers, uw studenten tentoonstellen aan het publiek en zo hun interesse wekken voor de kunstvorming van dans.

 1. Schrijf een artikel

Schrijf een artikel en stuur het als publicatie naar een tijdschrift of een krant. Vraag een journalist om samen met u een artikel te schrijven waarin uw werk en uw ideeën duidelijk naar voren komt. Schrijf een gedicht; maak een blog;  gebruik sociale media om nieuws, foto’s en video’s van de dansdag of uw school te verspreiden.

 1. Maak een programma

Werk samen met een tv- of radiozender om samen een programma op te nemen en te produceren voor publicatie.

 1. Bereid een parade voor

Parades are very popular and mobilize crowds to watch. There are of three kinds: a) Ensembles advance more or less continuously while dancing. b) They dance for a few minutes, then they advance all together, then they dance again, c) They dance on platforms drawn by cars. Sections of the CID cooperate with municipalities to organize parades or other events.

Parades zijn erg populair en mobiliseren groepen om bij elkaar te komen en er naar de kijken. Er zijn drie soorten: a)  Gaat ontinu door tijdens het dansen. b) Ze dansen een paar minuten, dan gaan ze allemaal samen verder, dan dansen ze weer, c) Ze dansen op platforms getrokken door auto’s. Secties van de CID werken samen met gemeenten om parades of andere evenementen te organiseren. Neem contact met hun op.

 1. Decoreer

Openbare plaatsen moeten versierd zijn met dansdecoraties.  Denk ook aan particuliere plekken, zoals etalages of gevels – u kunt bijvoorbeeld winkeliers vragen om deel te nemen aan een wedstrijd en te vragen voor de beste decoratie mogelijk om gezamenlijk de Internationale Dansdag te vieren.

 1. Het open beleid van UNESCO

De Internationale Dansdag is voor iedereen bedoeld, er is geen copyright, geen exclusiviteit, geen privileges. Leden van de CID pionieren in het vieren, alle anderen worden aangemoedigd om hen te volgen.

DD is bedoeld voor iedereen: dansers en niet-dansers, amateur- en professionele, jonge en oude, particuliere bedrijven, maar ook openbare instellingen en particuliere bedrijven.

Het officiële bericht voor de Internationale Dansdag wordt naar meer dan 150.000 dansprofessionals in 200 landen gestuurd. Het is vertaald in tientallen talen. Vraag om een ​​vertaling of vertaal het bericht naar de taal van uw land; stuur het naar dansorganisaties en licht de media in. U kunt richtlijnen en eerdere berichten vinden op www.DanceDay.CID-world.org