Regels

  1. Titel als lid zijnde van Internationale Dansraad

De titel als “Member of the International Dance Council CID” kan alleen gebruikt worden na de naam van het CID-lid, na ontvangst van een bevestiging van lidmaatschap, en alleen tijdens de in de brief genoemde jaar.

 

  1. Logo van CID

Het logo van CID is beschermd door internationale copyrightwetten – ongeoorloofd hergebruik is illegaal.

CID-leden mogen het CID-logo alleen gebruiken naast de titel “Member of the International Dance Council CID” wanneer deze titel de naam van het lid volgt, op hun:

– visitekaartje (visitekaartje), zie www.cid-world.org/card/

– website

– Facebook-pagina of pagina in andere sociale media

– schrijfpapier gebruikt voor correspondentie

– entree van lokalen.

 Het CID-logo kan niet zelfstandig worden gebruikt door de leden. Het mag absoluut niet worden gebruikt op certificaten, diploma’s of prijzen die niets met de Internationale Dansraad te maken heeft. Het kan niet worden gebruikt tijdens evenementen of activiteiten niet overlegd met CID. Het kan op geen enkel product worden gebruikt of in verband met commerciële activiteiten.

 Bij wijze van uitzondering kan het CID-logo alleen worden gebruikt bij specifieke evenementen die door CID zijn goedgekeurd, na ontvangst van een formele bekrachtigingsbrief. Dergelijke evenementen moeten worden georganiseerd door leden van CID, bijgewoond door een groot aantal leden van CID en inclusief een prijsuitreiking voor internationale certificering.

 

  1. Documenten van CID

Documenten van CID zijn alleen geldig indien ondertekend door de president of de secretaris-generaal of de uitvoerend directeur van CID. Ontvangsten van fondsen worden ondertekend door de penningmeester van CID, door plaatsvervangende penningmeesters of hun bevoegde vertegenwoordigers.

 

  1. Gedragsregels van CID-leden

CID heeft geen gedragsregels, het staat haar leden vrij om in hun eigenbelang te handelen. Leden vertegenwoordigen geen CID, daarom kan CID niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.