The International Dance Council  CID – Medzinárodná rada pre tanec

 

CID je zastrešujúca organizácia pre všetky formy tanca vo všetkých krajinách sveta.

Je to mimovládna organizácia založená v roku 1973 v rámci UNESCO, so sídlom v Paríži.

Spája najdôležitejšie medzinárodné, národné a miestne organizácie, ako aj vybraných jedincov aktívnych v oblasti tanca.

CID spolupracuje s národnými a miestnymi vládami, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami.

Jej členmi sú najvýznamnejšie spolky, združenia, školy, firmy a jednotlivci vo viac ako 170 krajinách.

CID je oficiálnym partnerom UNESCO – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

 

– Global Dance Directory je oficiálny register tanečného sveta; obsahuje viac ako 300 000 adries z 200 krajín sveta.

– Medzinárodná rada pre tanec CID je oficiálna organizácia pre všetky formy tanca vo všetkých krajinách sveta.

– Jej členmi sú najprominentnejšie spolky, školy, spoločnosti a jednotlivci z viac ako 170 krajín.

– CID bola založená v roku 1973 v rámci UNESCO so sídlom v Paríži.

– UNESCO je Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

Hlavné charakteristiky

CID sa ako zastrešujúca organizácia vyvíja na inej úrovni ako jej členovia. Nie je napojená na žiadnu konkrétnu tanečnú školu, spoločnosť, spolok alebo inú organizáciu.

CID neorganizuje festivaly, workshop, súťaže či iné podujatia – jej oddiely a členovia áno.

Tým, že CID je striktne nekomerčná, nepredáva žiadne produkty ani neposkytuje žiadne služby. Jej jediným zdrojom sú členské poplatky. Je nezávislá od akejkoľvek vlády, politickej ideológie alebo hospodárskeho záujmu.

CID zaobchádza so všetkými formami tanca na rovnakom základe. Nepropaguje žiaden konkrétny pohľad na tanec, uznáva jeho univerzálny charakter ako umeleckú formu, ako prostriedok vzdelávania a ako výskumný predmet.

CID nediskriminuje. Dodržiavajúc zásady Organizácie spojených národov a UNESCO, je CID otvorená všetkým prístupom k tancu bez predsudkom voči rase, pohlaviu, náboženstvu, politickej príslušnosti alebo spoločenskému postaveniu.

CID je riadená demokraticky – jej vedenie sa volí každé štyri roky. Zvolení zástupcovia z toho nemajú žiadne zisky.

Počet členov sa neustále zvyšuje; zahŕňa viac ako 2000 inštitucionálnych členov (spolky, školy, spoločnosti, súťaže, festivaly atď.) a viac ako 10 000 individuálnych členov (choreografov, pedagógov, tanečných historikov, administrátorov, kritikov a ďalších) v 170 krajinách.

Je otvorená členstvu, prijíma organizácie, inštitúcie alebo osoby s dostatočným overením.

 

– Global Dance Directory je oficiálny register tanečného sveta; obsahuje viac ako 300 000 adries z 200 krajín sveta.

– Medzinárodná rada pre tanec CID je oficiálna organizácia pre všetky formy tanca vo všetkých krajinách sveta.

– Jej členmi sú najprominentnejšie spolky, školy, spoločnosti a jednotlivci z viac ako 170 krajín.

– CID bola založená v roku 1973 v rámci UNESCO so sídlom v Paríži.

– UNESCO je Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

Byť členom CID

 Okrem prestížneho titulu člena Medzinárodnej tanečnej rady CID, najvyššieho orgánu pre tanec, budete mať nárok:

 1. Na Potvrdenie o členstve a pergamen, ako aj CID odznaky, nálepky, plagáty a iný materiál, vždy zadarmo.  
 1. Prezentovať svoju prácu na svetových kongresoch, medzinárodných festivaloch, workshopoch, súťažiach a iných dôležitých podujatiach organizovaných členmi CID. Propagujte svoje podujatia na CID Panorama, oficiálnej webovej stránke o tanečných udalostiach, s najväčšou viditeľnosťou: www.panorama.cid-world.org
 1. Byť informovaný/í o možnostiach, ako sú štipendiá, pracovné pozície, pozvánky na vystúpenia, učenie alebo prednášky, nové publikácie atď. Obežník CID je zasielaný 100 000 tanečným profesionálom v 200 krajinách. 
 1. Byť zaregistrovaný/í aj so svojim profilom v adresári Global Dance Directory (viac ako 300 000 adries, zďaleka najväčší v oblasti umenia): www.cid-portal.org/directory
 1. Adresovať svoje poznámky sekretariátu CID, ktorý je vybavený skúsenými odborníkmi pracujúcimi na plný úväzok a má obrovský archív zdrojov.
 1. Zoznámiť sa s ostatnými členmi a budete zapojený/í do siete tisícky špecialistov vo viac ako 170 krajinách sveta.
 1. Mať zľavy na podujatia (workshopy, súťaže, festivaly atď.) alebo publikácie (časopisy, knihy, CD, videá, DVD, albumy atď.) členových organizácií.
 1. Požiadať národnú komisiu pre UNESCO vašej krajiny, iné vládne agentúry alebo súkromných sponzorov o financovanie vašej cesty do zahraničia kam by ste šli reprezentovať vašu krajinu.
 1. Na podporu žiadosti o víza na účasť na kongresoch a iných podujatiach pod záštitou CID. 
 1. Zdieľanie prestíže “Spojených národov tanca” ako sa CID-u často hovorí.
 1. Ponúknuť svojim študentom Medzinárodnú certifikáciu tanečných štúdií (International Certification of Dance Studies), oficiálne potvrdenie vyučovania po celom svete.
 1. Nominovať tanečných profesionálov na členstvo v CID – Vaši študenti sa môžu stať Študentskými členmi CID.
 1. Zriadiť oddiel CID vo vašom meste, teda reprezentovať CID oficiálne.
 1. Bezplatne získať právne poradenstvo v oblasti profesionálnych záležitostí, ako všetky služby CID.
 1. Získať elektronické knihy zadarmo; pozrite si program CID Bookshelf na 

www.cid-portal.org/site/index.php/programs/bookshelf